Att sprida Grus.......

Är det jag gör mest på somrarna,när jag,som heter Bengt,inte matar krossen. Det är nått jag trivs bra med,roligt att se hur en väg som tidigare mest liknat en plöjning,kan förvandlas till en Autostrada.

Grusbil
Klicka på grusekipaget ovan !