Så här han det se ut i skogen,när firma Viklund är i närheten.....

Här tar vi fram 0 - 70 Naturmaterial (Kläck),och 0-35 "Berg" kross.