Så här han det se ut i skogen,när firma Viklund är i närheten.....

Här tar vi fram "Berg" kross, respektive Kläck, natur 0-70.