Så här han det se ut i skogen,när firma Viklund är i närheten.....

Här är vi och krossar om avtäckningsmassor och storsten,efter en mindre kross

som varit där före oss.